Гідроприводи пневмоавтоматика верстатів
Гідроочисники ГідроочисникиГідроочисники - кондиціонери робітничого середовища, використовувані для видалення забруднюючих домішок з рідини фільтрацією або її сепарацією. Гідроочисники, у яких ці домішки (в основному тверді частки) затримуються на фільтруючих елементах (улавливателях), називають фільтрами. Залежно від...
Вплив тиску Вплив тискуВплив тиску. Реальні робочі рідини (краплинні) на відміну від "ідеальних" зі збільшенням тиску зменшують спочатку займані ними обсяги. Для об'ємного гідроприводу ефект стискальності рідини - явище, як правило, негативне, тому що не дозволяє реально використовувати енергію, витрачену на її стиск. Ступінь стиску рідини залежить від її природи. Так, у води вона незначна,...
Основні параметри
Об'ємним гідравлічним приводом називається сукупність гідропристроїв і гідроліній, призначених для передачі енергії й надавання руху механізмів і робочих органів машин за допомогою рідини під тиском. Порожнини окремих гідропристроїв і гідроліній спільно можуть розглядатися як єдина закрита посудина, заповнений без порожнеч однорідною рідиною.

При цьому на частину прикордонних поверхонь через рухливі поршні, плунжери, мембрани й інші робочі ланки впливає деякий надлишковий тиск. Відомо, що зміна тиску на одній із прикордонних поверхонь або в якій-небудь крапці замкнутого обсягу передається рівномірно всім часткам рідини. Згадане явище, відкрите Паскалем, і покладено в основу принципу роботи гідравлічного об'ємного привода. Це наочно можна проілюструвати схемою найпростішої гідравлічної системи.
Основні параметри
У випадку нагружения поршня в циліндрі із цим поршнем відбувалася робота зі стиску й переміщення рідини, тобто він був гідронасосом, а в циліндрі з поршнем рідина, витісняючи поршень, робила роботу зі стиску пружини й агрегат був гідромотором.

У випадку нагружения поршня їхньої функції мінялися. Ця оборотність энергопреобразователей у гідравлічних об'ємних передачах властива многим гідравлічним насосам і моторам. Оскільки збільшення витрати істотно впливає на геометричні розміри агрегатів привода, то для збільшення потужності перспективне підвищення тиску. У цьому напрямку й розвивається сучасний гідропривід

Робітники рідини, застосовувані в об'ємному гідроприводі. Середовищем, що передає енергію від одного энергопреобразователя до іншого, у гідравлічному об'ємному приводі служить рідина. Рідина - фізичне тіло, здатне під дією навіть малих сил змінювати свою форму, але, на відміну від газів, залишати практично незмінним свій обсяг.

Таким чином, найбільш характерна властивість рідини - плинність, обумовлена великою рухливістю її часток. При рішенні ряду завдань гідравліки, і, зокрема, у розрахунках об'ємного гідроприводу, у першому наближенні приймають, що рідина нестислива й не розширюється під дією зовнішніх факторів, у ній незмога внутрішнього тертя.
Насоси й гідродвигуни Насоси й гідродвигуниОб'ємні насоси й гідродвигуни: Класифікація гідромашин. Насосом називають гідромашин для перетворення механічної енергії в енергію потоку рідкого середовища - робочої рідини. Гідродвигун, навпаки, перетворює енергію потоку робочої рідини в механічну роботу. В об'ємній гідромашині робочий процес заснований на періодичній зміні обсягу займаних робочою рідиною камер (так званих...
Визначення швидкодії Визначення швидкодіїВизначення швидкодії гідравлічних САУ розглянемо на прикладі гідравлічного крокового командоаппарата. Командоаппарат складається із плунжерного гідроциліндра повороту, храпового механізму, розподільного вала, кулачків і гідророзподільників. Розподільний вал повертається штоком плунжера циліндра повороту через храповий механізм при подачі масла під тиском у робочу порожнину...
Мінімізація логічних функцій Мінімізація логічних функційМінімізація логічних функцій за допомогою матриць Карно. При її побудові варто прагнути до квадратній або близькій до квадратної форми, що полегшує наступні дії. По сторонах матриці розподіляють змінні й так, щоб кожна її клітка відповідала повному набору всіх змінних, добуток яких повинне давати на даному наборі дійсне значення функції й нулі на всіх інші...
(c) Copyright
Контакти Наша адреса: Київ, Промислова вул., 8
Телефон: +38 (044) 825 38 47
Факс: +38 (044) 825 69 16